Kaip nusiteikti, atėjus į laidotuves?

Paslaugos

laidojimo paslaugos urnosAtėjus į laiduotuves artimo žmogaus, ar draugo reikia pabūti rimtam, susikaupusiam, palaikančiam, nuoširdžiam ir natūraliam. Įėję į patalpą pamatysite pašarvotą mirusįjį arba gėlių apsuptyje padėtą urną su mirusiojo pelenais. Priklausomai nuo laidotuvių religinių pažiūrų, gali giedoti giesmininkai, groti rami, kamerinė muzika, gali būti ant sienos projektoriumi rodomas mirusiojo gyvenimo akimirkos, video ar fotografijos ir pan. Taip pat artimieji gali pakviesti į virtuvėlę arbatos, jeigu leidžia galimybės, neatsisakykite. Lietuvoje per laiduotuves įprasta dėvėti juodus drabužius, nes savo apranga išreiškiate pagarbą velioniui, jo artimiesiems ir visiems susirinkusiems.

Kokias gėles neštis einant į laiduotuves?

Patariama nešti baltų ar šviesių spalvų gėles, jei mirusiojo palaikai bus urnoje, užtenka kelių skintų gėlių, pagal papročius jų turėtų būti lyginis skaičius, pvz., 2-4-6 vienetai. Galima nešti gėlių krepšelį ar vainiką, tačiau pastaruoju metu vis dažniau vietoj gėlių suteikiama finansinė parama, mirusio artimiesiems ji labai reikšminga ir reikalinga.

Kokios būna urnos?

Urnos https://amzinybesnamai.lt/paslaugos/urnos/ būna akmeninės, keramikinės, kompozitinės, medinės, metalinės, žalvarinės ir pan. Akivaizdu, kad jau dabar kyla problemų dėl kapinių ploto stygiaus, o kremavimas šiuo atveju yra itin draugiškas aplinkai pasirinkimas. Mirusiojo pelenai yra supilami į kapsulę arba urną, o po to užkasami kapinėse arba laikomi kolumbariume. Urna užima žymiai mažiau vietos nei karstas.

Jeigu žmonės gyvena svetur

Šiandien didelė dalis žmonių gyvena toli nuo savo gimtinės. Todėl kremavimas suteikia daugiau lankstumo palyginti su tradiciniu laidojimu kapinėse, jei yra poreikis, urną galima bet kada pergabenti į kitą kolumbariumą. Emigrantams didelės reikšmės turi tai, kad nereikia prižiūrėti kapų. Urna kolumbariume visada bus tvarkingoje ir estetiškoje aplinkoje.