Organizacinė struktūra įmonėje

Paslaugos, Verslas

Organizacinė struktūra įmonėjeKiekvienas verslas šalia savo pagrindinio darbo, kuris yra gaminti tam tikrą produkciją ar teikti paslaugas, neišsiverčia ir be kitos veiklos – organizacijos valdymo. Mažesnėse organizacijose visus valdymo darbus atlieka žmonės, dirbantys tiesioginėje gamyboje. Didesnėse įmonėse valdymo darbą dirba ne vienas žmogus. Iškilus vadovų darbo pasidalijimo problemai, ji buvo išspręsta suskaidžius gamybinį vienetą į keletą smulkesnių. Šių smulkesnių gamybinių vienetų vadovų veiklai koordinuoti atsirado hierarchinė kelių lygių vadovų piramidė, kuri dar kitaip vadinama – organizacinė struktūra įmonėje.

Organizacijos struktūra yra taip sutvarkytas vadovavimo lygių ir funkcijų bendradarbiavimas, kad organizacijos tikslų būtų siekiama veiksmingiausiu ir efektyviausiu įmonei būdu. Jos pagrindas – vienų vadovų ar padalinių pavaldumas kitiems.

Organizacijos valdymo struktūra turi būti tokia, kad ji padėtų įgyvendinti organizacijos strategiją. Jei kinta strategija, turi kisti ir struktūra. Egzistuoja daug ir pačių įvairiausių būdų organizacinei struktūrai formuoti. Ar formuotųsi nauja organizacija, ar tobulintųsi esama, ar iš esmės keistųsi santykių modelis organizacijoje, vadovai, pradėdami priiminėti organizacinius sprendimus, žengia keturis pagrindinius žingsnius: pirmasis – darbo pasidalijimas, antrasis – struktūrinių grandžių formavimas, tai logiškas ir veiksmingas užduočių sujungimas, trečiasis – organizacinis hierarchijos sudarymas arba sukonkretinimas – kas ir kam organizacijoje turi atsiskaityti, ir ketvirtasis – koordinavimas, kai sukuriami mechanizmai, sujungiantys skyrių veiklą į prasmingą visumą.

Kitaip tariant, organizacijos valdymo struktūra suteikia galimybę aiškiai identifikuoti darbuotojų funkcijas ir atsakomybės sritis. Organizacinė valdymo struktūra gali skirtis priklausomai nuo įmonės ar organizacijos dydžio, filialų ir darbuotojų skaičiaus, ją rekomenduojama tikslinti remiantis išgrynintais procesais.