Pastatų techninė priežiūra – neišvengiama butų savininkams

Namams, Paslaugos

Pastatų techninė priežiūraPastatų techninė priežiūra, tai statinio naudotojo organizuojama techninių ir organizacinių priemonių visuma, kuri užtikrina statinio pagrindinius reikalavimus per visą statinio ekonomiškai pagrįstą naudojimo trukmę. Atkreipkite dėmesį, kad pastato techninę priežiūrą privalo vykdyti visi statinių naudotojai ir visu pastato naudojimo laikotarpiu: nuo eksploatacijos pradžios iki pat nugriovimo. Techninė statinio priežiūra gali būti trijų rūšių: kasmetinė, neeilinė ir nuolatinė.

Nuolatinė statinio apžiūra atliekama ne rečiau nei kartą per mėnesį. Šios apžiūros metu apžiūrą vykdantis statinio techninis prižiūrėtojas tikrina pagrindines pastato konstrukcijas, gaisrinės saugos priemonių ir patalpų bei aplinkos sanitarinę būklę. Visus pastebėtus defektus, trūkumus ir atliktus remonto darbus pažymi techninės priežiūros žurnale.

Neeilinė apžiūra atliekama susidūrus su stichinėmis nelaimėmis, statinio ar atskirų jo konstrukcijų griūtimi ir kitais reiškiniais, kurie galėjo sukelti ar sukėlė pavojingas konstrukcijų deformacijas. Tuo tarpu, kasmetinė apžiūra atliekama kartą per metus, kada pasibaigęs žiemos sezonui. Šios apžiūros metu tikrinamos pagrindinės konstrukcijos ir inžinerinė įranga, nustatomas tyrinėjimų bei remonto poreikis, taip pat įvertinama nuolatinių stebėjimų kokybė. Rezultatai žymimi techninės priežiūros žurnale bei kasmetės apžiūros akte, be to, apžiūra nėra būtina nesudėtingiems 1–2 butų statiniams. Kita periodinė apžiūra atliekama rudenį, kada patikrinama namo ir jo inžinerinių sistemų pasirengimas šildymo sezonui.

Tinkamai įvertinti statinio būklę bei jos pokyčius gali tik kvalifikuoti ir savo darbą išmanantys specialistai, kurie pildo ir seka kiekvienam daugiabučiui privalomą techninės priežiūros žurnalą. Kasmetes ir neeilines apžiūras vykdo komisija, kurios vadovas būtinai turi turėti bet kurios statybos techninės veiklos pagrindinės srities vadovo atestatą. Be to, atkreipkite dėmesį, kad už daugiabučio techninės priežiūros organizavimą yra atsakingi patys butų savininkai.