Straipsnių talpinimo taisyklės

  1. Dėl straipsnių talpinimo susisiekti el. paštu: talpinimasstraipsniu@gmail.com
  2. Straipsnyje gali būti nedaugiau, nei 1 išorinė nuoroda.
  3. Straipsniai yra talpinami, kai administratorius juos patvirtina. (Straipsniai peržiūrimi 1 kartą per savaitę)
  4. Administracija gali atsisakyti talpinti straipsnį remdamasi tik savo nuomone, pasaulėžiūra ar verslo interesais.
  5. Straipsniai turi būti unikalūs.
  6. Straipsnis turi būti ne mažiau, nei 250 žodžių.
  7. Straipsnių pavadinimai negali kartotis.
  8. Svetainę administruojantys asmenys ar įmonė pasilieka teisę bet kada keisti, papildyti ar pašalinti publikuojamus straipsnius.