HR mokymai ir konsultacijos įmonėms padeda priimti geriausius sprendimus HR srityje

Verslas

Stiprus personalo specialistas yra kiekvienos organizacijos jėga, todėl personalo specialistų mokymai turėtų būti kiekvienos įmonės prioritetu. Šiandien trumpai pakalbėsime apie HR mokymus bei konsultacijas.

Kokios įmonės renkasi HR mokymus bei konsultacijas?

HR mokymus bei konsultacijas renkasi įmonės, kurios yra orientuotos į visokeriopą augimą. Prie įmonės augimo tiesiogiai prisideda ir visi įmonės žmogiškųjų išteklių srityje priimti sprendimai. Darbo rinka nėra statiška. Nuolatinis jos kitimas verčia įmones sekti naujausias tendencijas, kad darbuotojų paieškos, pritraukimo, atrankos bei vertinimo procesai būtų aiškūs, suprantami bei nešantys įmonei didžiausią galimą naudą. HR mokymai bei konsultacijos yra patikimas būdas gauti kokybiškas bei koncentruotas minėtos srities žinias, kurios „pasitarnaus“ priimant teisingiausius sprendimus HR srityje.

Kodėl HR mokymai bei konsultacijos yra naudingos kiekvienai įmonei?

Atsakant į klausimą, kodėl HR mokymai ir konsultacijos yra naudingos kiekvienai įmonei, derėtų pradėti nuo to, kad jų apimtis bei nagrinėjami klausimai priklauso nuo to, koks yra įmonės norimas rezultatas: vienos įmonės siekia pagilinti savo žinias darbuotojų paieškos bei atrankos srityse, kitoms yra svarbūs potencialių bei esamų darbuotojų vertinimo klausimai ir pan. Atsižvelgiant į tai, kiekviena įmonė HR mokymų bei konsultacijų metu gali gauti daugiau informacijos būtent toje HR srityje, kurioje jaučiamas žinių stygius.

Pasirinkus HR mokymus bei konsultacijas, įmonės norimą informaciją gali gauti ženkliai greičiau. Kaip jau buvo minėta, mokymus bei konsultacijas vedantys ekspertai pateikia koncentruotas žinias, įgalinančias įmonę gerai pažinti darbo rinką, jos tendencijas.

Kam yra skirti HR mokymai bei konsultacijos?

HR mokymai bei konsultacijos, pirmiausia, yra skirti įmonių vadovams bei jų įmonėse dirbantiems žmogiškųjų išteklių specialistams, tačiau jų teikiama nauda gali pasinaudoti visi, kurie jaučia poreikį bei norą patobulinti savo žinias personalo paieškos, atrankos bei vertinimo srityse.

Koks yra HR mokymų bei konsultacijų turinys?

Kaip jau minėjome, HR mokymų bei konsultacijų apimtis priklauso nuo įmonės poreikių. Nuo jos poreikių bei tikslų priklauso ir šių mokymų bei konsultacijų turinys ir programa. Bendrai tariant, visi mokymai bei konsultacijos suteiks įmonės vadovams bei už personalą atsakingiems specialistams pačių naujausių žinių, padėsiančių suprasti šiuolaikinius darbo rinkos ypatumus, darbuotojų atrankos principus, tendencijas ir pan. Mokymai ir konsultacijos įgalina gilesnį suvokimą apie efektyviausius bei tinkamiausius darbuotojų atrankos metodus, testavimo būtinumą bei naudą ir kt. darbuotojų paieškoje bei atrankoje svarbius aspektus.

Ar HR mokymai bei konsultacijos yra brangūs?

Tikslios HR mokymų bei konsultacijų kainos neįvardysime, nes ji visada yra derinama individualiai su kiekviena įmone ir, savaime suprantama, priklauso nuo mokymų apimties.

Kur vyksta HR mokymai bei konsultacijos?

HR mokymai ir konsultacijos yra teikiamos visoje Lietuvoje, todėl nepriklausomai nuo miesto ar miestelio, kuriame veikia Jūsų įmonė, turėsite galimybe gauti poreikius atitinkančias, kokybiškas bei Jūsų augimą HR srityje skatinančias paslaugas. Norint suderinti mokymų ar konsultacijos programą, Jums nereikia vykti į personalo paieškos bei atrankos agentūros, teikiančios HR mokymų bei konsultacijų paslaugas, padalinį, nes tai galite padaryti ir virtualiai.