Kaip efektyviau valdyti verslo procesus?

Verslas

Įvairiose gamybinėse įmonėse vyksta sudėtingi, tarpusavyje susiję procesai, kurių valdymui neužtenka gerų įgūdžių ir sukauptos patirties, tam reikalingi tinkami įrankiai. Todėl norint suvaldyti tokius kasdieninius iššūkius, susijusius su žaliavų planavimu ir valdymu būtina atlikti tiekėjų Kaip išmaniai valdyti savo projektusatranką pagal šiuos apsibrėžtus kriterijus:

1) tikslią turimų atsargų informaciją;
2) gamybos eigos sekimą;
3) greitą žaliavų/prekių identifikavimą ir suradimą;
4) optimizuotas operacijos sandėliuose;
5) gamybos apkrovimo monitoringą tiek planuojant gamybą, tiek ruošiant pasiūlymą klientui;
6) gamybos efektyvumo pagerinimą, suteikiant informaciją apie užsakymų vykdymą realiu laiku; 7) galimybę lanksčiau valdyti gamybą, operatyviau koreguojant gamybos planą;
8) sekant ir valdant produkcijos savikainą ir gamybos išlaidas;
9) valdant ir keliant gamybos našumą, stebint realią užduočių atlikimo trukmę, gaunamus rezultatus, kokybę, esamus svyravimus.

Terra ERP sukūrė tokią gamybos valdymo sistemą, skirtą verslo procesams valdyti gamybinėje įmonėje, pradedant klientų užklausa arba užsakymu, baigiant pagamintos produkcijos atkrovimu ir išvežimu klientui. Ši sistema tinka tiek diskretinę (vienetinė arba individuali), tiek srautinę gamybą vykdančioje įmonėje, tiek dirbančioje pagal klientų užsakymus, tiek gaminančią pagal užsibrėžtą planą (į sandėlį), tiek vykdanti projektinę gamybą.

Sukaupta ilgametė patirtis per daugelį metų dirbant su gamybinėmis įmonėmis, padėjo sukurti efektyvią sistemą, kuri padėtų susidoroti su kilusiais iššūkiais ir problemomis, su kuriomis kasdien susiduria gamybininkai, ir išspręsti iškilusius uždavinius. Sistema, paremta moderniomis technologijomis, padeda valdyti įmonės veiklą ir, turint duomenis realiu laiku, priimti teisingus sprendimus. Ji yra sukurta iš atskirų modulių, todėl nesunkiai pritaikoma prie kiekvienos įmonės poreikių. Iš skirtingų duomenų šaltinių gaunama informacija yra sutikslinama ir atliekamas reikalingų dokumentų einamu momentu formavimas, peržiūra ir analizė. Taip sumažinamas rankinio darbo kiekis, išvengiant pasikartojančio duomenų įvedimo, siekiant sumažinti darbų sąnaudas.